Polski

DUŻY PLIK AVI
Sprawozdanie z działalności Zarządu MUKS "PIVOT"
Sprawozdanie z działalności MUKS "PIVOT"

w okresie IV kadencji Zarządu w latach 2006 - 2010


I. Działalność organizacyjna

Zarząd klubu w składzie: Jarosław Kurdziel - prezes, Marzena Długołęcka - skretarz, Jolanta Leszek - skarbnik, Paweł Stolarczyk i Krzysztof Smolaga - członkowie, od czerwca 2006 do czerwca 2010 roku obradował 20 razy. Prezydium Zarządu, czyli prezes, sekretarz i skarbnik kontaktowali się ze sobą w bieżących sprawach między posiedzeniami Zarządu około 80 razy.

Do kompetencji Zarządu, zgodnie ze statutem, należało podejmowanie uchwał i postanowień związanych z:
a) przyjmowaniem i skreślaniem członków klubu,
b) przyjmowaniem planów okresowych dotyczących organizacji szkolenia drużyn sportowych,
c) uczestnictwem w turniejach sportowych
d) organizacją turniejów rekreacyjnych
e) organizacją obozów
Członkowie funkcyjni władz klubu wykonywali obowiązki w ramach swoich kompetencji:

Prezes Jarosław Kurdziel
- reprezentował klub na zewnątrz i dbał o jego wizerunek,
- promował w środowisku miejskim zadania zaproponowane przez klub, takie jak: szkolenie z zakresu koszykówki oraz unihokeja, akcję "Lato w Mieście na Sportowo" oraz sobotnie turnieje z cyklu "Weekend z Drużyną",
- przygotowywał wnioski o dofinansowanie w/w zadań,
- sporządzał lub nadzorował sprawozdania z ich wykonania,
- organizował obozy letnie,
- wykonywał czynności związane z public relation czyli pisał artykuły do prasy lokalnej, biuletynu miejskiego, strony internetowej Piastowa oraz klubu,
- prowadził wspólnie z sekretarzem korespondencję z podmiotami zewnętrznymi,
- nadzorował dokumentację związaną z zatrudnianiem trenerów i instruktorów,
- przygotowywał coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze klubu.

Sekretarz Marzena Długołęcka
- prowadziła dokumentacje związaną z Walnymi Zebraniami klubu oraz posiedzeniami Zarządu,
- prowadziła ewidencję członków klubu,
- prowadziła wspólnie z prezesem korespondencję z podmiotami zewnętrznymi.

Skarbnik Jolanta Leszek
- prowadziła księgowość klubu,
- prowadziła ewidencję kadrową klubu,
- prowadziła korespondencję z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, KRS-em oraz Bankiem.

Członek Paweł Stolarczyk
- brał udział w posiedzeniach Zarządu,
- uczestniczył w zebraniach WOZKoszWM,
- współorganizował wyjazdy na turnieje zagraniczne do Wiednia i Brukseli,
- służył pomocą w wielu doraĽnych sprawach.

Członek Zarządu Krzysztof Smolaga
- brał udział w posiedzeniach Zarządu,
- wspierał prezesa w reprezentowaniu klubu na forum miejskim.

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Anna Kruszewska - przewodnicząca, Joanna Radomska i Marek Leple - członkowie
- czuwali nad prawidłowością procedur wewnątrzklubowych (oddzielne sprawozdanie),
- byli zaangażowani w organizację uroczystości z okazji 10-lecia klubu w 2007 roku.
Ponadto Marek Leple
- założył i prowadzi stronę internetową klubu,
- współorganizował i wyjazdy na turnieje zagraniczne do Wiednia i Brukseli.

Trener Radosław Korban
- organizował corocznie akcje "Lato w Mieście na Sportowo",
- organizował corocznie turnieje koszykówki ulicznej "Piastball" w ramach "Dni Piastowa",
- jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu turniejów w kilku dyscyplinach sportu: "Weekend z Drużyną".


II. Działalność sportowa

Sekcja koszykówki

W ciągu ostatnich 4 lat w istniały następujące drużyny, w których uczestniczyło ponad 150 dziewcząt i chłopców:
- dziewczęta rocznik 94 - do czerwca 2007 (od września 2003) - trener Radosław Korban
- dziewczęta rocznik 92 - do czerwca 2008 (od września 2002) - trener Marzena Długołęcka
- dziewczęta rocznik 98 - od września 2007 do dziś - trener Radosław Korban
- dziewczęta rocznik 99 - od września 2008 do dziś - trener Marzena Długołęcka
- chłopcy rocznik 96 - do czerwca 2008 (od września 2005) - trener Jarosław Kurdziel
- chłopcy rocznik 99 - od września 2009 do dziś - trener Jacek Gembal
- chłopcy rocznik 2000 - od września 2009 do dziś - trener Jarosław Kurdziel


Największe sukcesy tych drużyn:
- Mistrzostwo Mazowsza (dz. 92)
- III m na Mazowszu (chł. 96)
- III m na Mazowszu (dz. 99)
- Czołowe lokaty (II-ie i III-cie miejsca w turniejach ogólnopolskich - dz. 92 i 94 oraz chł. 96)

Osobiste sukcesy zawodników:
Udział w kadrze Mazowsza:
- Kamila Purymska i Maja Michalska (dz. 94)
- Magda Zientara, Angelika Stolarczyk, Kaja Momot, Romina Krzewska (dz. 92)
- Krzysztof Puchalski (chł. 96 - wyróżniony "w pierwszej piątce" Mistrzostw Polski młodzików) i Seweryn Radomski (chł. 96 - MVP meczu półfinałowego Mistrzostw Polski młodzików).
Ponadto wychowankowie klubu: Magda Zientara, Maja Michalska oraz Jakub Romanowicz są obecnie członkami kadry Polski w swoich kategoriach wiekowych. Magda Zientara była podstawową zawodniczką reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy juniorek, z którą zdobyła V miejsce na naszym kontynencie oraz została MVP Mistrzostw Polski juniorek. Jakub Romanowicz wyróżniony w "pierwszej piątce" Mistrzostw Polski juniorów.
W 2008 roku klub zorganizował dwa wyjazdy na turnieje zagraniczne. Do Wiednia pojechała drużyna dziewcząt 92 a do Brukseli zespół chłopców 96. Dziewczęta rywalizowały z kilkudziesięcioma drużynami z całej Europy i zakończyły udział w fazie grupowej.
Chłopcy jako jedyny zespół z Polski wybrany przez organizatorów - w silnej stawce czołowych klubów europejskich zajął 8-e miejsce w turnieju pod egidą FIBA i patronatem Unii Europejskiej.

Sekcja unihokeja

W ciągu ostatnich 4 lat istniały co roku 2 grupy treningowe chłopców z gimnazjum (kl. I oraz kl. II-III) w których uczestniczyło około 60 zawodników startujących w szkolnych rozgrywkach, zdobywając 3-krotnie Mistrzostwo Powiatu oraz Wicemistrzostwo a także Mistrzostwo i wicemistrzostwo Mazowsza Zachodniego
Trenerzy - Artur Tykwiński i Jarosław Kurdziel


III. Działalność rekreacyjna

1. Akcja "Lato w Mieście na Sportowo" (od 2006 roku), w której przez 3 tygodnie wakacji uczestniczy codziennie w kilku grupach wiekowych i tematycznych łącznie około 70 chętnych młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Organizator i instruktor Radosław Korban oraz instruktor Martyna Świątek

2. Turnieje koszykówki ulicznej "Piastball" (od 1997 roku).
Turniej o oryginalnej formule rozgrywany dla 6 kategorii medalowych na ulicy w trakcie "Dni Piastowa" 3 maja, uczestniczy w nim corocznie 35-40 3-osobowych drużyn.
Organizator i sędzia główny Radosław Korban

3. Cykl 6-ciu turniejów (od maja do paĽdziernika) rozgrywanych na boisku Gimnazjum nr 1 dla starszej młodzieży w grach zespołowych. "Weekend z Drużyną" (2009)jako sportowa alternatywa dla spędzania czasu wolnego w sobotnie popołudnia.
Formuła cyklu przewidywała punktację indywidualną dla każdego zawodnika biorącego udział w dowolnych turniejach i zespołach w 4 dyscyplinach sportu (piłka nożna, siatkówka, koszykówka i unihokeju na trawie).
Po każdej sobocie turniejowej ranking osób uczestniczących był aktualizowany i podawany na stronie internetowej klubu. W końcowej klasyfikacji znalazło się prawie 100 uczestników.
Organizator i instruktor Radosław Korban oraz Mariusz Walczak i Piotr Kapuściński

4. Turnieje gimnazjalne w unihokeja GHL (od 2002 roku) rozgrywane dla drużyn klasowych od marca do czerwca, w których uczestniczy kilkanaście zespołów.
Organizator i sędzia Jarosław Kurdziel oraz sędzia Artur Tykwiński


IV Obozy

1. W 2006 roku zorganizowano ostatni XVI obóz wodno-skautingowy dla wszystkich chętnych dzieci w Kownatkach
- Program zawierał elementy wychowania skautingowego, kształtujące takie cechy przydatne w dorosłym życiu jak: samodzielność, samodyscyplinę, umiejętność współdziałania i współistnienia w grupie, umiejętność rywalizacji.
- Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kadrę (absolwentów AWF i ratowników wodnych) i polegały na zadaniach z wykorzystaniem map i kompasów, sprzętu wodnego (kajaki, łodzie wiosłowe, budowanie tratw), urozmaicone były zajęciami sportowymi (piłka nożna, baseball, siatkówka, koszykówka leśna, hokej na trawie) oraz surwiwalowymi torami przeszkód.
- Organizowane były ponadto zawody w pływaniu i cross-ie kajakowym a dla przygotowanych w maratonie pływackim i triathlonie mazurskim (pływanie, kajakowanie, bieg).

Kadra obozu:
Jarosław Kurdziel - organizator, kierownik, ratownik WOPR
Artur Tykwiński - instruktor
Marzena Sowińska - instruktor
Hanna Grodzicka - lekarz

2. W latach 2006-2009 zorganizowano XI, XII, XII i XIII obóz koszykarski dla trenujących członków klubu odpowiednio w Kulce, 2 razy w Wałpuszu oraz w Św. Lipce. Program miał na celu ogólnorozwojowe i specjalistyczne przygotowanie do nowego sezonu oraz spełniał funkcje integracyjną członków klubu. Obejmował 5 zajęć dziennie: • Rozruch poranny • 2 treningi koszykówki w hali sportowej - przed i po południu • Zajęcia nad jeziorem z wykorzystaniem sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne) lub w terenie - przed południem • Zajęcia w sportach uzupełniających (piłka nożna, siatkówka, baseball, unihokej, piłka ręczna) - po kolacji oraz całodzienną wycieczkę krajoznawczą IV. W listopadzie 2007 roku władze klubu zorganizowały Uroczystość 10 – lecia klubu z udziałem aktualnych i byłych zawodników i członków zarządów. Wśród zaproszonych honorowych gości byli obecni między innymi: Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta, Radni Piastowa, Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki, Prezes WOZKosz.WM, Dyrektor MOK, Dyrektorzy szkół współpracujących z klubem oraz przedstawiciele piastowskich stowarzyszeń sportowych. W trakcie części oficjalnej Prezes WOZKoszWM udekorował odznakami „Zasłużony dla rozwoju koszykówki na Mazowszu”: Złotymi - Burmistrza Piastowa Zdzisława Brzezińskiego oraz Prezesa MUKS „PIVOT” Jarosława Kurdziela Srebrnymi - Przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki i zarazem Inspektora Sportu w Piastowie Andrzeja Banasiaka oraz trenera Marzenę Długołęcką. W części sportowej rozegrano gry i zabawy koszykarskie dla najmłodszych oraz pokazowy mecz koszykówki PIVOT – PIVOT Absolwenci. Uroczystość uświetniły występy czołowych cherleaderek Mazowsza z Piastowskiego MOK’u. Wszyscy uczestnicy imprezy spróbowali okazałego jubileuszowego tortu a imprezę zakończył uroczysty bankiet. V. W maju 2010 roku klub poddany został kontroli prawidłowości wydatkowania miejskich funduszy na realizacje dofinansowywanych zadań - przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną przy Radzie Miejskiej w Piastowie. Ustalenia Komisji: „Komisja Rewizyjna po analizie dokumentów przedstawionych przez Zarząd MUKS „PIVOT” nie stwierdziła nieprawidłowości i uważa, że dokumentacja jest prowadzona rzetelnie i skrupulatnie” Prezes MUKS „PIVOT” Jarosław Kurdzielsprawozdanie Zarządu do pobrania>>>>Copyright © 2007 Stefana&Szpaq