Polski

DUŻY PLIK AVI
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej MUKS "PIVOT"
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej MUKS "PIVOT"

w okresie IV kadencji Zarządu w latach 2006 - 2010


       Komisja Rewizyjna w składzie: Anna Kruszewska - przewodnicząca, Joanna Radomska i Marek Leple - członkowie, dokonała w okresie swojej kadencji sześć kontroli wewnętrznych. Cztery z nich dotyczyły dokumentacji księgowej klubu po zakończeniu każdego roku bilansowego. Dwie z nich dotyczyły rozliczenia obozów letnich. Kontrole wykazały, iż dokumentacja księgowa prowadzona jest dokładnie i rzetelnie. W dwóch kontrolach Komisja stwierdziła braki wymaganych podpisów prezesa na kilku dokumentach, które zostały uzupełnione na bieżąco w obecności kontrolujących.

Ponadto Komisja Rewizyjna brała udział we wspólnych posiedzeniach z Zarządem Klubu w grudniu każdego roku dotyczących podsumowania danego roku i planów na następny.

       Członkowie Komisji Rewizyjnej brali też aktywny udział w przygotowaniu jubileuszu 10-lecia klubu w 2007 roku.
       Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi IV kadencji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anna Kruszewska


sprawozdanie Komisji Rewizyjnej do pobrania>>>>Copyright © 2007 Stefana&Szpaq